ปรับสูง 1 ล้านบาทประมงกาฬสินธุ์เตือนห้ามใช้ไฟฟ้าช็อตปลา

รักษาการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เตือนประชาชนจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะห้ามใช้วัตถุอันตรายกระแสไฟฟ้าและวัตถุระเบิดจับสัตว์น้ำ หากพบฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงตั้งแต่ 2 แสนถึง 1 ล้านบาทจากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพและการทำมาหากิน ของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ บริเวณพื้นที่ใช้น้ำชลประทานลำปาวหรือเขื่อนลำปาว

ในช่วงที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ทำการปิดน้ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี โดยยังปล่อยน้ำลอยคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศ ซึ่งทำให้ระดับน้ำในคลองลดลง พบว่าได้มีประชาชน นำวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจับสัตว์น้ำ ทั้งปลา กุ้ง หอย เป็นจำนวนมาก นายสุทะนา มีคุณ อายุ 51 ปี กล่าวว่า ตามที่ระดับน้ำในคลองชลประทานได้ลดระดับลง ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวปิดน้ำ ตนและเพื่อนบ้านได้ใช้เวลาว่างก่อนลงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว โดยนำอุปกรณ์สำหรับจับสัตว์น้ำตามภูมิปัญญา เช่น สุ่ม สวิง แห ฉมวก ลงหาจับปลา กุ้ง หอย เพื่อนำไปเป็นอาหารในครัวเรือน ซึ่งหากได้มากก็จะนำไปแปรรูปเป็นปลาร้า ปลาแห้ง ปลาส้ม ซึ่งเป็นการถนอมอาหารแบบพื้นบ้านอีสาน และตุนเป็นเสบียงอาหารในฤดูแล้งที่จะถึง