การกำหนดยาที่ไม่ถูกต้องเพื่อรักษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเปิดเผยนโยบายนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันและเพื่อนของฉันหลายคนกำลังคุยกันเรื่องนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อเส้นทางอาชีพในอนาคตของเรา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าเหตุใด OCSC จึงตัดสินใจหยุดจัดสรรตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเขายังเตือนด้วยว่าการสละสวัสดิการและความมั่นคงในการทำงานคณะกรรมาธิการก็กำจัดแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง

ที่แพทย์ใหม่ต้องทำงานในภาครัฐ ค่าแรงต่ำ เรารู้ว่าตำแหน่งข้าราชการนั้นมี จำกัด และจุดที่เหลือจะไม่เพียงพอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ทุกคน แต่การหยุดการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใหม่นั้นไม่ถูกต้องเพราะมันจะทำให้ปัญหาแย่ลง เปรมกล่าวเพิ่มเติมว่าการขาดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนนี้เป็นปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอื่น การขาดแพทย์ในพื้นที่ชนบท ตามที่แพทย์สภาแห่งประเทศไทยจำนวนแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษาเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจากเพียง 1,250 แพทย์ใหม่ในปี 2000 เป็น 1,814 ในปี 2010 และ 2,662 ในปี 2018 เนื่องจากทางการพยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนโดยผลิตแพทย์จำนวนมากจนมีข้าราชการไม่พอที่จะเติมพวกเขาจึงละเลยแพทย์ที่มีอยู่ในระบบ