กระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ

ธรรมชาติมีความซับซ้อนมากจนโมเลกุลของธรรมชาติที่ใช้ในการรักษามะเร็งยังไม่สามารถผลิตได้โดยการสังเคราะห์ทางเคมีทุกวันนี้บริษัทเคมีแลtเภสัชกรรมรายใหญ่ทำการเก็บเกี่ยวพืชและเมล็ดพืชหายากจำนวนมากเพื่อสกัดสารที่มีค่า แต่วิธีการผลิตที่ใช้สารสกัดจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและมักก่อให้เกิดขยะสารเคมีจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่พืชหายากเหล่านี้จะสูญพันธุ์ ความจำเป็นในการค้นหาวิธีการผลิตแบบใหม่และยั่งยืนสำหรับยาประเภทนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสหประชาชาติเพิ่งนำกฎระเบียบใหม่มาใช้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและวัตถุดิบในประเทศโลกที่สาม ด้วยกฎใหม่เหล่านี้จำเป็นต้องมีทางเลือกที่แท้จริงหากเราต้องการที่จะผลิตยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางจิตในอนาคต ในหลายกรณีสารเคมีจากพืชที่ซับซ้อนเหล่านี้ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ทางเคมีเช่นยาปกติมันต้องเป็นกระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ